Kontakt
+420 704 208 370
Vyhledávání
ŽENY x
MUŽI x
DOMÁCÍ POTŘEBY x

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno pouze u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.
2. V případě pokud vlastnické právo ještě nepřešlo k prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151 občanského zákoníku.
3. Na všechno nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti.
4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění závady.
5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které zavinili prodávající, dodavatel nebo výrobce a vztahuje se na něj záruka.
6. Právo na záruku zaniká v případě, že:
a) k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

b) nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,

d) zanedbáním péče a údržby o zboží,

e) poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

f) používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
   obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
7. Ze záruky jsou také vyňaty chyby, které vznikly při živelné pohromě.
8. Záruka se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.
9. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu TAKFAJN, s.r.o., POSTERESANTE, Bukovecká 106, 739 91 Jablunkov, telefon: +420 704 208 370 avšak ne na dobírku. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba přiložit objednávku s vyplněným formulářem, který jste obdrželi při koupi zboží nebo stáhněte formulář zde.
10. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího podání k poštovní přepravě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
11. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
12. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.